Rekrutacja do programu ABSOLWENT dla osób niepełnosprawnych

31 sierpnia 2020
2020_08_31_absolwent_program_stater
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu pt. „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”.

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu pt. „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt rozpoczyna cykl spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby spełniające łączeni poniższe warunki:

 • student ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PEFRON.

Co Fundacja oferuje w zamian?

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Rekrutacja trwa do końca października!

Więcej informacji na: https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

Grafika do ogloszenia_posta