Relacja z Inauguracji w Filii w Otwocku

4 listopada 2022
2022_11_03_stater_inauguracja_Otwock
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W piątek 28 października 2022 r. w Filii Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Otwocku odbyła się oficjalna Inauguracja Roku Akademickiego.
Rektor dr Bożena Piechowicz przyjęła nowych studentów w poczet społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas Starosta Powiatu Otwockiego Krzysztof Szczegielniak, Wice Prezydent Miasta Otwocka Paweł Walo, Dyrektor Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku Szpital im. Fryderyka Chopina lek. med. Aldona Roguska oraz Marcjanna Nowak Naczelna Pielęgniarka,  Naczelna Pielęgniarka Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Renata Witos oraz Członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz.

W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że ta Inauguracja rozpoczyna kolejny rok działalności uczelni w Otwocku. Podkreśliła pozytywne przejście ocen jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Filii oraz nawiązała do działań dotyczących całej uczelni, prowadzonych projektów i planów.

Do znaczących sukcesów zaliczyła możliwość kształcenia studentów w warunkach symulowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, z jakiego w ramach studiów korzystają studenci naszej uczelni. Szczególną wartość ma to w czasie ograniczonych możliwości realizacji zajęć praktycznych w podmiotach leczniczych.

Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz lokalnych, podmiotów leczniczych oraz Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku.

Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie przeprowadzone przez Prorektora dr Andrzeja Pietrycha, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, którego dokonała Dziekan Wydziału Nauk Medycznych w filii w Otwocku dr Dorota Winiarska. Na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia”.

Jej Magnificencja Rektor przyznała także nagrody dla studentów oraz pracowników Filii w Otwocku, którzy angażowali się w promowanie kierunku pielęgniarstwo oraz pracy na rzecz uczelni. Wyróżnieni pracownicy:

mgr Joanna Zegar – za szczególne zaangażowanie w realizację kształcenia praktycznego studentów i prace na rzecz oceny jakości kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo w Filii w Otwocku

mgr Julia Świerżewska – za za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i pracę na rzecz oceny jakości kształcenia  na kierunku studiów pielęgniarstwo w Filii w Otwocku.

Wyróżnieni studenci:

Pani Joanna Jastrzębska

Pan Mateusz Wileński

Pan Zbigniew Furtak

za szczególne zaangażowanie w promowanie Uczelni

i kierunku pielęgniarstwo oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród studentów

 

Wykład inauguracyjny pt.  „Holistyczne, wielowymiarowe uwarunkowania opieki pielęgniarskiej ” wygłosiła na zaproszenie Pani Rektor dr n. med. Zofia Sienkiewicz.

Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur. Jej Magnificencja Rektor podziękowała wszystkim za udział w uroczystości.

Galeria: