Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

31 maja 2024
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 23 maja 2024 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomiczne i społeczne skutki konfliktów dla współczesnego świata”, która była prowadzona w dwóch językach: polskim i ukraińskim. Organizatorami tego wydarzenia byli: Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (Polska), Centralny Ukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska), Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (Polska), Ukraińskie Stowarzyszenie Ekonomistów Międzynarodowych (Ukraina). Konferencja była prowadzona on-line na platformie MS Teams.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania uczestników dokonali: dr Bożena Piechowicz Rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, dr hab. Anna Szylar, profesor uczelni Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, prof. Nataliia Ushenko Wiceprezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Międzynarodowych, prof. Volodymyr Kropivnyi Rektor Centralnego Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

Wydarzenie było podzielone na trzy sesje tematyczne.

Podczas pierwszej sesji „Skutki konfliktów i katastrof – wpływ na życie społeczno-gospodarcze” zostały omówione następujące zagadnienia:

 • „Konflikty, kryzysy, zagrożenia i katastrofy – źródłem pozytywnych działań” dr hab. Maria Borowska, profesor uczelni – Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
 • „Inkluzywność społeczna i przestrzenna w transformacjach zasobów ludzkich” prof. Nataliia Ushenko – doktor nauk ekonomicznych, profesor, Wiceprezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Międzynarodowych, profesor Wydziału Ekonomii Międzynarodowej na Kijowskim Uniwersytecie Metropolitalnym im. Borisa Grinchenka „Ukraińskie Stowarzyszenie Ekonomistów Międzynarodowych”,
 • „Refleksje i wnioski z doświadczeń brytyjskiej gospodarki wojennej 1939-1945” dr Krzysztof Szlichciński, profesor uczelni – Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia,
 • „Źródła i wpływ kryzysów gospodarczych i finansowych na życie społeczno-gospodarcze w Polsce” dr Dariusz Prokopowicz – Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • „Zespół stresu pourazowego jako konsekwencja psychologiczna doświadczenia wojny” dr Renata Matusiak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu,
 • „Społeczno-ekonomiczny wpływ wojny na sektor hydroenergetyczny Ukrainy” mgr inż. Svitlana Matus – doktorantka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Myroslav Vasylevskyi, profesor uczelni – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Serhii Zabolotnyi – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Druga sesja, której nazwa brzmiała „Wyzwania prawa podatkowego i możliwe kierunki zmian” dotyczyła takich tematów jak:

 • „Wyzwania dla ukraińskiego systemu podatkowego w kontekście wojny i kierunki jego reformy dla powojennej odbudowy Ukrainy” prof. Nataliia Shalimova – Doktor nauk ekonomicznych, profesor, dziekan Wydziału Ekonomii Centralnego Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego,
 • „Narzędzia wspierające obowiązek sprawozdawczy w polskim prawie podatkowym” dr Magdalena Ajchel – Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia,
 • „Kłamstwo i dezinformacja jako skutek agresji Rosji na Ukrainę” dr hab. Krzysztof Chochowski, profesor uczelni – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu,
 • „Prawne aspekty przeciwdziałania konfliktowi interesów w administracji samorządowej” dr Anna Chochowska – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
 • „Rewolucyjne zmiany w systemie podatkowym” Marta Szepeluk – studentka Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Natomiast w trakcie trzeciej sesji „Finansowanie i płynność przedsiębiorstw w dobie konfliktów” można było zaznajomić się z takimi kwestiami jak:

 • „Finansowanie i płynność przedsiębiorstw w sytuacjach nadzwyczajnych” dr hab. Mirosław Wasilewski profesor uczelni – Katedra Finansów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • „Finansowanie rozwoju biznesu na Ukrainie podczas stanu wojennego” dr Olga Pugachenko – docent Katedry Audytu, Rachunkowości i Podatków, doktor nauk ekonomicznych, docent Centralnego Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego,
 • „Wybrane aspekty finansowania i rozwoju przedsiębiorstw w dobie konfliktów” dr inż. Aleksander Kasprzyk – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu,
 • „Przyszłość konwencji (traktatu) ottawskiej w aspekcie współczesnych konfliktów zbrojnych” dr inż. Artur Talik – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonał dr Andrzej Pietrych Prorektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z Polski i Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji video.