Relacja z uroczystości wręczenia dyplomów

3 listopada 2022
2022_11_03_stater_dyplomy_pielegniarstwo1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Kolejna grupa absolwentów opuściła mury Akademii Nauk Stosowanych Mazovia. Uroczystości rozdania dyplomów towarzyszyła radość i satysfakcja 

26 października 2022 r. w siedzibie Akademii odbyła się uroczystość rozdania dyplomów na kierunku pielęgniarstwo.  

Uroczystości przewodniczyli: dr Andrzej Pietrych – Prorektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia oraz dr n. med. Ewa Czeczelewska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie absolwentom studiów licencjackich upragnionych dyplomów przez Dziekan Wydziału, po czym każdej z osób mgr Anna Bednarczyk – Kierownik Centrum Symulacji Medycznej oraz mgr Edyta Mączarska – Kierownika Praktyk Zawodowych uroczyście nałożyły czepek pielęgniarski.

Następnie w obecności władz wydziału oraz wszystkich zgromadzonych osób absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenie, które poprowadziła dr n. med. Ewa Czeczelewska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Podczas uroczystości dr Andrzej Pietrych – Prorektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia przekazał absolwentom wyznaczonym przez Panią Rektor dr Bożenę Piechowicz dyplomy uznania za szczególne zaangażowanie się w działalność na rzecz uczelni.

Wyróżnione absolwentki to:

Agnieszka Trojanowska oraz Agnieszka Dąbrowska.

Absolwenci usłyszeli wiele ciepłych słów od obecnych gości. Głos zabrała także Hanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach. 

Dyplomantom gratulowano edukacyjnego sukcesu, ale również życzono wytrwałości, siły i szczególnej wrażliwości w wykonywaniu trudnego i odpowiedzialnego zawodu pielęgniarki i pielęgniarza.

Zgodnie z tradycją uroczystości akademickich w programie nie mogło zabraknąć wykładu okolicznościowego. O odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych mówiła Pani Katarzyna Marek – Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach.

Jeszcze raz gratulujemy naszym absolwentom i życzymy szerokich możliwości w dalszej karierze zawodowej.

Galeria: