RODO

25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy związane z ochroną danych osobowych. Niezależnie od wymogów prawa, Akademia Mazovia zawsze dbała o bezpieczeństwo Państwa danych. Obecnie wprowadziliśmy dodatkowe procedury ochrony danych osobowych i sposobu ich wykorzystywania wyłącznie do realizacji zawartych z nami umów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dla osób realizujących umowy z Akademią Nauk Stosowanych Mazovia:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, 08-110 Siedlce,  ul. Sokołowska 161.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Ze strony Administratora osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach ochrony danych jest Inspektor Ochrony Danych:

Pani: Agnieszka Dróżka
e-mail: iod@mazovia.edu.pl
Tel.: +48 25 633 30 32 wew. 43
Adres pocztowy: Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, Polska

Inspektor Ochrony Danych w toku realizacji Twoich spraw udzieli bezpośrednio szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw.

  1. Cel przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartych z nami umów. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO.

  1. Państwa prawa

Mają Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Swoje prawa mogą Państwo egzekwować pisemnie, elektronicznie lub ustnie o ile będzie możliwe potwierdzenie Państwa tożsamości i zostaną spełnione wszystkie warunki wymienione w RODO. Jeśli uznacie Państwo, że naruszamy przepisy RODO, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt na stronie https://uodo.gov.pl).

Zobacz także:

Polityka ochrony danych osobowych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia

Polityka Plików Cookies