Rynek pracy bez tajemnic, czyli Siedleckie Forum Rynku Pracy

1 grudnia 2016
2016_11_29_stater_forum
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

23 listopada w Zajeździe „Chodowiak” odbyła się Konferencja inaugurująca powstanie Siedleckiego Forum Rynku Pracy.

Organizatorem spotkania i pomysłodawcą utworzenia Forum był Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, władze Miasta Siedlce, rektorzy siedleckich uczelni, dyrektorzy szkół oraz przedsiębiorcy.

Głównym celem utworzenia Siedleckiego Forum Rynku Pracy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a Urzędem, a także stworzenie platformy  wymiany informacji. ,,Zależy nam, by pracodawcy współdecydowali, jaką politykę regionalną będziemy prowadzić na rynku pracy” – mówiła Ewa Marchel, dyrektor siedleckiego PUP

Podczas Konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem pracodawców ściśle współpracujących z PUP w Siedlcach oraz prezentacja jednego z nowoczesnych narzędzi edukacji. Rektor Collegium Mazovia dr Bożena Piechowicz podzieliła się z uczestnikami spotkania rozwiązaniami, jakie uczelnia wprowadziła w systemie nauczania by jak najlepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy.

,,Collegium Mazovia już kilka lat temu dopasowała  system kształcenia tak, aby każdy absolwent opuszczający mury naszej uczelni bardzo szybko odnalazł się na współczesnym rynku pracy – podkreśliła (…) Wprowadziliśmy praktyczne profile kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, dzięki czemu ponad 50% zajęć służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. (…) Część zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym odbywa się  bezpośrednio w siedzibach i oddziałach firm  w sposób umożliwiający studentom bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych (…) Studenci i pracodawcy bardzo dobrze odebrali nowe, innowacyjne formy realizacji zajęć, tj. projekty i wyjazdy studyjne – pokazujące warunki właściwe dla zakresu działalności zawodowej.” – podsumowała.

Powołanie Siedleckiego Forum Rynku Pracy jest bardzo ciekawym i cennym projektem Powiatowego Urzędu Pracy. Przystąpienie Collegium Mazovia do Forum wpisuje się w misję uczelni kształcenia kadr dla przyszłych potrzeb rynku pracy i wzmacnia współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Galeria: