Rząd przyjął ustawę, która ma znieść państwowy egzamin zawodowy dla fizjoterapeutów.

15 lipca 2022
2022_07_15_bez_egzaminu_fiz_rat
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 21 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, zawierającej m.in. przepisy dotyczące zniesienia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF).

Jak wyjaśnia rząd w uzasadnieniu do projektu, studia dla kierunku fizjoterapia są prowadzone w jednolity sposób – na podstawie standardów kształcenia i kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Tak więc nie ma potrzeby utrzymywania rozwiązania, jakim jest dodatkowy egzamin weryfikujący wiedzę, przeprowadzany w Centrum Egzaminów Medycznych.

Wiceminister oznajmił, że w kolejnym kroku dokument zostanie skierowany kierowany pod obrady sejmu.

Wiceminister poinformował także, „iż obecnie resort zdrowia pracuje wspólnie z Krajową Izbą Fizjoterapeutów nad powołaniem zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Ponadto prowadzone są prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, obejmujące m.in. wprowadzenie zmian dotyczących systemu kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów oraz doprecyzowanie zakresu uprawnień fizjoterapeutów.”

Do informacji przekazanych przez wiceministra zdrowia odniosło się prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Przedstawiciele KRF wyrazili swoje poparcie dla rezygnacji z przeprowadzenia egzaminu. W uzasadnieniu, prezydium wskazuje jako niezbędne podjęcie wszelkich kroków, mających na celu jak najszybsze umożliwienie fizjoterapeutom wejście do systemu opieki zdrowotnej oraz ich zaangażowanie w proces pocovidowego powrotu do zdrowia dużej liczby pacjentów w Polsce.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mgr Katarzyna Kot-Szubińska

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej-oraz-niektorych-innych-ustaw