Siedleckie gimnazjum nagrodzone w ogólnopolskim konkursie dla młodych architektów

26 czerwca 2015
2015-06-25-starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zakończyła się druga edycja organizowanego przez Izbę Architektów RP ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”. Wśród nagrodzonych znalazło się Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach.

Program, polegający na uczeniu młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej rozumienia zagadnień przestrzennych, zyskuje coraz większą popularność. W roku szkolnym 2014/2015 do towarzyszącego mu konkursu zgłosiło się aż 35 zespołów ze szkół z całej Polski. Spośród nich jury konkursowe wyłoniło pięciu finalistów.
Zajęcia w ramach programu „Kształtowanie przestrzeni” może poprowadzić każdy nauczyciel. Program napisany jest bardzo przystępnie a dodatkowo Izba Architektów oferuje szkolenia oraz pomoc architektów w prowadzeniu i przygotowaniu lekcji – informuje dr arch. Andrzej Poniewierka, przewodniczący Jury konkursowego.
W zakończonym roku szkolnym zajęcia prowadzone były w trzech blokach tematycznych – „Mój dom”, „Dzielnica, wieś, miasto, metropolia” oraz „Budowle na przestrzeni wieków”, zgodnie z podręcznikiem dla nauczycieli zawierającym rozpisane scenariusze lekcji, a także zaopatrzonym w arkusze informacyjne i arkusze pracy dla uczniów. Ponadto, na podstawie „Opinii historyczno-urbanistycznej” prof. Kazimierza Kuśnierza, wybrano 16 polskich miast z tradycją historyczną i współczesnymi perspektywami rozwojowymi, po jednym w każdym województwie. Znalazły się one w części programu pt.: „Miasteczka polskie”. Wybrane miasta użyczyły swojej historii do prześledzenia procesu urbanizacji od najwcześniejszego osadnictwa aż do czasów współczesnych.
Po raz kolejny programowi edukacyjnemu towarzyszył konkurs z nagrodami, do którego zgłosiło się 35 zespołów ze szkół w całej Polsce.
W ramach pracy konkursowej na zadany temat: „Miejsce spotkań – dzieci, młodzież, dorośli, osoby w podeszłym wieku – razem i osobno” uczniowie musieli przygotować krótką prezentację złożoną z 7 slajdów. Trzy z nich miały przedstawiać koncepcję projektu, trzy następne dokumentować przebieg pracy, a ostatni slajd – przedstawiać zespół projektowy.
Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w Sali im. Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Nagroda główna w kategorii szkół Gimnazjalnych powędrowała do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach, w którego zespole znaleźli się: Paulina Kita, Monika Mirosław, Natalia Somla, Katarzyna Jońska, Kamila Zboina, Kamil Biardzki, Mateusz Skup oraz nauczycielki Bożena Prachnio, Jolanta Hardej, Małgorzata Olczak. Nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przypadła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Wyróżnienia zdobyły Gimnazjum nr 55 im. Adama Bytnara “Rudego” oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ze Szczecina. Wyróżnienie specjalne przyznane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów RP przyznano Zespołowi Szkół nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie.

Zobacz także:

Prezentacja PG nr 1 im. KEN w Siedlcach