Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa – brzmi dumnie

12 lipca 2022
2022_07_11_stater_specjalista_pilegniarstwo_final
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Tytuł specjalisty w pielęgniarstwie w obecnym czasie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zobowiązuje. Podnoszenie kwalifikacji jest coraz bardziej doceniane i przynosi korzyści. To bardzo ważne i potrzebne, aby świadomie poszerzać posiadaną wiedzę i podnosić swoje kompetencje.

Pielęgniarstwo rozwija się dynamicznie, a personel medyczny przez wiedzę i umiejętności świadczy usługi i ponosi odpowiedzialność za drugiego człowieka. To ma szanse działać idealnie, wtedy, gdy zostanie doceniony wysiłek i korzyści, jakie płyną z wykształconego personelu.

Specjalizacja- szkolenie specjalizacyjne, to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Dziedziny, w jakich można uzyskać tytuł specjalisty

Dla pielęgniarek:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Pielęgniarstwo internistyczne
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne
 6. Pielęgniarstwo operacyjne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe
 12. Pielęgniarstwo rodzinne
 13. Ochrona zdrowia pracujących

Dla położnych:

 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 2. Pielęgniarstwo rodzinne

Dla pielęgniarek i położnych:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne

Specjalizacja jest najwyższą formą kształcenia podyplomowego, takie szkolenie obok doświadczenia praktycznego w zawodzie, bardzo pomaga usystematyzować posiadaną już wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Jak się zapisać?

Po założeniu konta w SMK (Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) należy wyszukać miejsce gdzie chcemy podjąć naukę – oczywiście zapraszamy do Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej, a od nowego roku akademickiego Akademii Nauk Stosowanych Mazovia. Następnie wybieramy szkolenie specjalizacyjne, w intersującej nas tematyce oraz składamy wniosek.

 Jakie warunki musisz spełnić?

Aby rozpocząć specjalizację, należy spełnić  poniższe warunki

 • m.in. minimum 2 lata pracy w zawodzie,
 • zarejestrować się na koncie SMK ( smk.ezdrowie.gov.pl, na którym zostanie złożony wniosek o kształcenie).

 

Każda ze specjalizacji ma określony program. Na początku są wykłady a po ich ukończeniu, uczestnicy odbywają praktyki, na różnych oddziałach i blokach np. chirurgii ogólnej czy kardiologii i innych w zależności od dziedziny specjalizacji. Każda z dziedzin medycyny jest bardzo ciekawa i warta uwagi, staże dają nam możliwość zapoznania się i sprawdzenia, gdzie czujemy się najlepiej. Zarówno w trakcie wykładów jak i staży, wyznaczone są zadania do wykonania. Jest to głównie forma samokształcenia dotycząca napisania pracy lub wykonania prezentacji.

Uzyskanie tytułu specjalisty.

Aby uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa należy, po odbyciu specjalizacji, zdać egzamin państwowy. Przystąpienie do egzaminu wiąże się ze złożeniem w SMK wniosku o egzamin specjalizacyjny w wybranej dziedzinie. Warunkiem koniecznym jest, aby w systemie SMK odpowiednia Elektroniczna karta kształcenia (EKK) miała status: „Zakończona”. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich danych w formularzu wniosku i dołączeniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin ( w wysokości 170zł), należy wysłać wniosek do CKPPiP.

2022_07_11_stater_specjalista_pilegniarstwo_mo