State University of Applied Sciences w Klaipedzie – Erasmus +

24 maja 2021
2021_05_24_stater_erasmus1_ok
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy na wywiad i relację z wyjazdu wykładowcy Collegium Mazovia na jedną z uczelni na Litwie.Wywiad z Panią Dorotą Byliną, wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu, która wzięła udział w wymianie kadry akademickiej STA w ramach programu Erasmus + na naszej uczelni przeprowadziła Anna Jońska – koordynator Programu Erasmus + Collegium Mazovia.

Dlaczego zainteresowała się Pani wyjazdem dla kadry akademickiej w ramach Programu Erasmus +?
Z uwagi na fakt, że jestem pracownikiem badawczo – dydaktycznym i pragnę swój rozwój zawodowy poszerzać o kontakty nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju oraz udoskonalać swój warsztat dydaktyczny w zakresie anatomii w języku obcym zdecydowałam się aplikować o wyjazd na cykl zajęć praktycznych w ramach Programu Erasmus+.

Gdzie Pani wyjechała i jakie były cele związane z wyjazdem?
W ramach Programu Erasmus + Staff Mobility For Teaching wyjechałam do State University of Applied Sciences w Klaipedzie na Litwie. Głównym celem mobilności było poprowadzenie zajęć praktycznych z anatomii palpacyjnej dla I-go roku studentów kierunku fizjoterapia w wymiarze 8 godzin dydaktycznych.

Jak wykorzysta Pani wiedzę zdobytą podczas wyjazdu? Czy przywiozła Pani ze sobą jakieś inspiracje?
Podczas mojego pobytu miałam możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z prowadzącym na co dzień przedmiot Anatomia palpacyjna. Wielogodzinne rozmowy ze studentami oraz prowadzącym przyczyniły się do udoskonalenia mojej znajomości języka angielskiego oraz rosyjskiego. Mój warsztat dydaktyczny wzbogacił się o poszerzenie wiadomości z zakresu protokołów prowadzenia zajęć praktycznych oraz programów studiów dla studentów kierunku fizjoterapia.

Czy było coś co Panią zaskoczyło podczas pobytu na Erasmusie?
Istotnym faktem, który szczególnie pozytywnie mnie zaskoczył były zajęcia dydaktyczne w grupie ćwiczeniowej z udziałem niesłyszącej studentki, która miała indywidualnie tłumaczone treści przez lektora języka migowego. Wspaniałe podejście do problematyki niepełnosprawności, umożliwiające zdobycie wykształcenia wyższego przez osoby z różnymi dysfunkcjami.

Co sądzi Pani na temat wymiany międzynarodowej?
Umożliwienie wyjazdów zagranicznych do uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+ zdecydowanie pomaga w nawiązaniu współpracy naukowej oraz dydaktycznej. Pomaga w rozwijaniu umiejętności w swojej dziedzinie i zwiększa przydatność nauczania. Umożliwia poznanie innych kultur, tradycji, programów studiów oraz poprawia znajomość języków obcych.

Czy poleciłaby Pani wyjazd w ramach Programu Erasmus+ innym pracownikom i studentom Collegium Mazovia?
Zdecydowanie polecam wyjazdy do uczelni zagranicznych z Programu Erasmus+ w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia warsztatów szkoleniowych. Gdybym była studentką Collegium Mazovia z pewnością odważyłabym się na studiowanie (przynajmniej jednego semestru) w innym kraju – zdobycie nowych przyjaźni, poznanie wspaniałych miejsc oraz różnych metod nauczania pozostawi wrażenia na długie lata.

Czy wyjechałaby Pani po raz kolejny, gdyby była taka możliwość?
Na ponowny wyjazd do Klaipeda State University za zgodą władz uczelni i możliwościami programu Erasmus + planuję pojechać w czerwcu bieżącego roku. Cykl przeprowadzonych przeze mnie zajęć praktycznych z anatomii palpacyjnej dla studentów fizjoterapii zaowocował otrzymaniem indywidualnego zaproszenia ze strony kierownika Zakładu Fizjoterapii na kontynuację zajęć ćwiczeniowych.

Czy wyjazd do uczelni partnerskiej sprostał Pani oczekiwaniom?
Prowadzenie zajęć praktycznych w języku obcym udoskonaliło mój warsztat dydaktyczny, a poznanie innych wykładowców pomogło w nawiązaniu współpracy naukowej i dydaktycznej. Był to krótki lecz bardzo udany pobyt, owocujący w liczne atrakcje w postaci wycieczek oraz smakowania licznych przysmaków kuchni litewskiej.

Jakie są Pani rady dla osób wyjeżdżających i rozważających wyjazd w ramach Programu Erasmus+?
Przede wszystkim należy pamiętać, że wyjazd do uczelni zagranicznej to przysłowiowe ,,5 minut strachu”. Każdy wyjazd to poznanie nowych ludzi, kultur oraz zdobycie doświadczeń w nauczaniu i lepszej konwersacji w języku obcym.


 


 

Zapraszamy po więcej wiadomości o Programie Erasmus + na Collegium Mazovia.