STUDENCI COLLEGIUM MAZOVIA NA IV STUDENCKIEJ KONFERENCJI ANESTEZJOLOGICZNEJ

28 kwietnia 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 15 kwietnia 2018 r. członkowie Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa  wzięli udział w IV konferencji naukowej pt. „Anestezjologia i intensywna terapia- interdyscyplinarnie”.
Spotkanie miało miejsce w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizatorem tego wydarzenia było Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii TIVA działające w WUM. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwo WUM, dr hab. n. med. Bożena Czarkowska- Pączek.

Wśród uczestników oprócz studentów znalazło się wiele pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy pracujących już w zawodzie, a chcących poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę medyczną.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego też mogliśmy posłuchać ciekawych wystąpień dotyczących postępowania medycznego wobec dzieci jak i dorosłych.

Poruszone zostały również aspekty dotyczące wykonywania zleceń lekarskich w oddziale, a także przedstawiono zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego. Z ciekawą prelekcją wystąpiła Marta Moskal z SKN TIVA, WUM, która z niezwykłą wrażliwością i empatią opowiadała o ostatnich chwilach życia pacjentów terminalnie chorych i trudnej roli pielęgniarki na takim oddziale.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali bardzo ciekawe materiały informacyjne, upominki oraz certyfikaty.

Opracowała: Dominika Oknińska
Studentka studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo
CM Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Galeria: