Regulacje prawne

Statut Collegium Mazovia – nadany przez założyciela – jest dokumentem regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Uczelni.

Regulamin studiów to dokument, z którym każdy z Państwa powinien się zapoznać.  Opisuje on zasady studiowania w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

 

Obowiązuje
od roku akademickiego
Rodzaj dokumentu
2020/2021
2022/2023