Płatności

Zasady odpłatności za studia określają instrukcje finansowe wprowadzane przez Kanclerza Collegium Mazovia. Obowiązują tych studentów, którzy zapisali się na studia w danym roku akademickim.

Bieżące informacje o płatnościach dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie. Bieżących informacji udziela – mgr Agnieszka Długosz

Wszelkie sprawy dotyczące płatności należy kierować do Kanclerza Collegium Mazovia z wykorzystaniem wzoru podania.

Obowiązuje nabór w roku akademickim Zarządzenia Kanclerza oraz instrukcje finansowe
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012