Dla pracowników

Zapraszamy pracowników Akademii Mazovia do wzięcia udziału 

w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Rekrutacja Trwa do 30 września

 

Wyjazdy od 2 do 5 dni

STA – wymiana nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich

STT – szkolenia nauczycieli akademickich/pracowników w uczelniach partnerskich/instytucjach zagranicznych

Szczegóły poniżej lub u Koordynatora Erasmus+.

 

Ważne informacje:

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku akademickim 2020/2021

wyjazdy możliwe do zrealizowania będą zgodne z zasadami oraz budżetem z poprzedniego roku.  

 

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do regulaminu – Zasady finasowania wyjazdów nauczycieli akademickich oraz pracowników AM

Uczelnie partnerskie

 

 

Kwestionariusz pracownika na wyjazd zagraniczny

 

Koordynator Erasmus + erasmus@mazovia