Dla pracowników

Zapraszamy pracowników Collegium Mazovia do wzięcia udziału 

w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

 

Wyjazdy od 2 do 5 dni

STA – wymiana nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich

STT – szkolenia nauczycieli akademickich/pracowników w uczelniach partnerskich/instytucjach zagranicznych

Szczegóły poniżej lub u Koordynatora Erasmus+.

 

Ważne informacje:

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku akademickim 2020/2021

wyjazdy możliwe do zrealizowania będą zgodne z zasadami oraz budżetem z poprzedniego roku.  

 

Regulamin realizacji programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Uczelnie partnerskie

 

 

Dokumenty do pobrania_

Kwestionariusz pracownika na wyjazd zagraniczny

Porozumienie o programie nauczania

Porozumienie o programie szkolenia

 

Więcej informacji u Koordynatora Erasmus+:

Koordynator Erasmus + Anna JOńSka tel. 25 633 30 32 wew 11 email ajonska@mazovia.edu.pl

Relacje z wyjazdów naszych pracowników:


2021_07_05_stater_erasmus

dr inż. Beata Całka

Wydział Nauk Technicznych

2021_06_23_starter_erasmus

mgr Agnieszka Michalska

Wydział Nauk o Zdrowiu

 2021_05_24_stater_erasmus1_ok

mgr Dorota Bylina

Wydział Nauk o Zdrowiu

 Businessman hand putting money coin stack growing business.

dr Paweł Woliński

Wydział Nauk Technicznych

 2019_07_18_starter_erasmus

dr n. med. Ewa Czeczelewska

Wydział Nauk o Zdrowiu