Samorząd

 

Lp. Parlament Studencki Funkcja
1 Sandra Dudek Przewodniczący Parlamentu Studentów
2 Piotr Jasiński Z-ca Przewodniczącego Parlamentu Studentów
3 Agnieszka Dąbrowska Sekretarz Parlamentu Studentów
4 Aleksandra Dyoniziak-Kalita Z-ca Sekretarza Parlamentu Studentów
5 Edyta Kołodziejak Skarbnik Parlamentu Studentów
  Przedstawiciele studentów w Senacie CM
kadencja 1.10.2021-31.09.2022
1 Agnieszka Dąbrowska  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
2 Edyta Kołodziejak  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
3 Sandra Dudek  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
4 Arleta Witan-Grzegrzółka  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
5 Magda Gorczyca  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni

Zapraszamy do współpracy!