Samorząd

 

Lp. Parlament Studencki Funkcja
1 Luiza Popławska Przewodniczący Parlamentu Studentów
2 Radosław Kruczko Z-ca Przewodniczącego Parlamentu Studentów
3 Ewelina Brejer Sekretarz Parlamentu Studentów
4 Justvna Ławecka Z-ca Sekretarza Parlamentu Studentów
5 Anna Nyzak Skarbnik Parlamentu Studentów
  Przedstawiciele studentów w Senacie ANS Mazovia
kadencja 1.10.2022-31.09.2024
1 Luiza Popławska  studentka Ekonomii
2 Radosław Kruczko  student Ekonomii
3 Piotr Jasiński  student Pielęgniarstwa
4 Karolina Ciok-Harań studentka Pielęgniarstwa
5 Ewelina Brejer  studentka Pielęgniarstwa

Zapraszamy do współpracy!