Samorząd

 

Lp. Parlament Studencki Funkcja
1 Monika Orzełowska Przewodniczący Parlamentu Studentów
2 Robert Dmowski Z-ca Przewodniczącego Parlamentu Studentów
3 Agnieszka Dąbrowska Sekretarz Parlamentu Studentów
4 Kristina Motsak Z-ca Sekretarza Parlamentu Studentów
5 Edyta Kołodziejczak Skarbnik Parlamentu Studentów
  Przedstawiciele studentów w Senacie CM
kadencja 1.10.2020-31.09.2022
1 Agnieszka Dąbrowska  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
2 Edyta Kołodziejak  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
3 Monika Orzełowska  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
4 Arleta Witan-Grzegrzółka  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni
5 Magda Gorczyca  Przedstawiciel studentów w Senacie Uczelni

Zapraszamy do współpracy!