Pozostałe regulacje

Drogi Studencie Collegium Mazovia!

Jeżeli interesuje Cię zaliczenie przedmiotu przewidzianego do realizacji w danym semestrze
na podstawie wcześniej uzyskanego zaliczenia zapraszamy do zapoznania się z nowymi regulacjami w tym zakresie.

Obowiązują one od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

Uchwała Nr 2/2021 Senatu Collegium Mazovia w sprawie ustalenia warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

Załącznik do Uchwały Nr 2/2021 – Wniosek do Dziekana z prośbą o uznanie punktów ECTS i przepisanie oceny z przedmiotu na postawie zaliczonego przedmiotu