Egzamin dyplomowy

 

Wymogi jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocenę pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Akademii Mazovia określają:

 

 

 

 

Pytania na egzamin dyplomowy.