Finanse i rachunkowość filia w Otwocku

2021_01_13_finanse_i_rachunkowosc_Otwock

 

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów)
Czesne płatne za semestr na I roku 2500 zł
Rata czesnego płatnego za semestr w 5 ratach 520 zł
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Studia na kierunku finanse i rachunkowość mają profil praktyczny. Od lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością, ponieważ nie tylko pozwalają zrozumieć zasady funkcjonowania rynków finansowych, prognozowania i analizowania zjawisk na nich zachodzących, ale także umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw, której znajomość jest niezbędna nie tylko osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, ale także ułatwia organizowanie i prowadzenie swoich spraw finansowych w życiu prywatnym.
Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają ogromne szanse na znalezienie zatrudnienia, ponieważ nawet w dobie światowego kryzysu gospodarczego i ekonomicznego rynek bankowy nadal rozwija się dynamicznie. Osoby, które zdecydują się podjąć studia na tym kierunku zdobędą wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Nabędą umiejętność ewidencji operacji gospodarczych oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Będą potrafiły analizować i interpretować zjawiska z zakresu finansowych mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Zdobędą praktyczne przygotowanie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządu terytorialnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość znajdą zatrudnienie w:

  • biurach rachunkowych
  • biurach doradztwa podatkowego
  • działach finansowych podmiotów gospodarczych
  • jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowych
  • izbach i urzędach skarbowych
  • administracji rządowej i samorządowej oraz w jednostkach budżetowych
  • instytucjach finansowych (bankach komercyjnych, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, funduszach powierniczych i in.).

Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program kształcenia umożliwia absolwentom kierunku finanse i rachunkowość, po nabyciu doświadczenia zawodowego i spełnieniu określonych warunków, ubieganie się o uzyskanie licencji i certyfikatów, np. doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego, maklera giełdowego, agenta ubezpieczeniowego, biegłego rewidenta. Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, których wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na studiach pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość. Może także rozpocząć studia magisterskie za granicą – w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Plan studiów na rok akademicki 2020/2021:

Kierunek: Finanse i rachunkowość
filia w Otwocku
Data aktualizacji
rozkładu zajęć:
semestr 1  22.10.2020
semestr 2
semestr 3
semestr 4