Pielęgniarstwo, studia II stopnia

Ogłoszenie dot. studentów z sem. 1

Studenci, którzy mogą być uprawnieni do zwolnienia z lektoratu na podstawie oficjalnej dokumentacji z ukończonych studiów magisterskich, proszeni są o złożenie stosownego podania wraz z kopią suplementu/ indeksu na pierwszym zjeździe.

Kierunek: pielęgniarstwo
Pobierz semestr 1 02.07.2021
semestr 2 02.07.2021
semestr 3 02.07.2021
semestr 4 02.07.2021