Zarządzanie

Rozkład zajęć  na semestr letni w roku akademickim 2020/2021:

Kierunek: Zarządzanie Data aktualizacji
rozkładu zajęć:
semestr 2 27.05.2021
semestr 4 27.05.2021
semestr 6 15.04.2021

 

Plan studiów na rok akademicki 2020/2021:

 

Kierunek: Zarządzanie Data aktualizacji
rozkładu zajęć:
semestr 1 19.01.2021
semestr 2
semestr 3 19.11.2020
semestr 5 19.11.2020