STREFA VIDEO

Druk 3D – szkolenie w CM

Spotkanie z ekspertem. Studiuj budownictwo!

Spotkanie z ekspertem. Fizjoterapia w praktyce.

Jak uczymy w Collegium Mazovia. Rekrutacja na studia.

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Collegium Mazovia.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia.

Spotkanie z ekspertem. Prezentacja jednolitych studiów magisterskich – fizjoterapii.

Spotkanie z ekspertem. Praktyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Spotkanie z ekspertem. Zaproszenie do studiowania kierunku położnictwo.

Spotkanie z ekspertem. Zaproszenie do studiowania kierunku pielęgniarstwo.

Spotkanie z ekspertem. Wykład System Podatkowy

Spotkanie z ekspertem. Zaproszenie na zajęcia Komunikacja z otoczeniem z elementami negocjacji.

Jak nauczać studentów?

Spotkanie z Dziekanem Wydziału Nauk Stosowanych. Zaproszenie do podjęcia studiów na Wydziale.

Spotkanie z Dziekanem Wydziału Nauk Technicznych. Zaproszenie do podjęcia studiów na Wydziale.

Spotkanie z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Prezentacja Wydziału. Zaproszenie do podjęcia studiów na Wydziale.

Prezentacja kierunków studiów w Collegium Mazovia

Prezentacja Programu Erasmus+ w Collegium Mazovia

Centrum Symulacji Medycznej w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

Dwudziesty pierwszy odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Dwudziesty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Dziewiętnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Osiemnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Siedemnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Szesnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Piętnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Czternasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Trzynasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Dwunasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Jedenasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Dziesiąty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

MAZOVIA FILM PROMOCYJNY

Siódmy odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Szósty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Piąty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Czwarty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Trzeci odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Drugi odcinek program Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Pierwszy odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”