Stypendia

Rodzaje stypendiów

Studenci Akademii Nauk Stosowanych Mazovia mogą korzystać z rozbudowanego systemu pomocy materialnej przysługującej zarówno studentom studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Uczelnia corocznie przyznaje następujące świadczenia:

Terminy składania wniosków

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium student składa w Dziale Spraw Studenckich (dziekanacie) w terminie od 1 października do 30 października (w semestrze zimowym) oraz od 1 marca do 31 marca (w semestrze letnim).

TO WARTO WIEDZIEĆ:

R E G U L A M I N  świadczeń pomocy materialnej

  • Maksymalny dochód netto za 2021 r., na osobę w rodzinie, dający prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.
  • Minimalna średnia ocen, za dwa ostatnie semestry studiów, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 4,00.
  • Dochód z jednego hektara przeliczeniowego z gospodarstwa rolnego na 2021 r. wynosi 3288 zł.

Pytania i wątpliwości dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej należy kierować do Jolanty Krakowiak, tel.: 25 633 30 32 wew. 56.