Stypendia dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa

4 lipca 2024
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Informujemy, że Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, jako jedna z nielicznych uczelni w kraju, pozyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na realizację projektu „Objęcie wsparciem ze środków Planu rozwojowego, działania w postaci stypendiów dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. Edycja 1, rok akademicki 2022/2023.”

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia zapewniając studentom wysoką jakość kształcenia dba również o możliwość uzyskania wsparcia materialnego dla swoich studentów. 

Możliwe jest otrzymanie bezzwrotnego wsparcia w postaci stypendium dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo w roku akademickim 2022/2023.

Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy (od października do czerwca) i obejmuje cały trzyletni cykl kształcenia na studiach licencjackich.

O możliwości składania wniosków przez uprawnionych studentów poinformujemy niezwłocznie po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektów (pokój A1-024)
tel. 25 633 30 32 wew. 44, 43, 41 email: projekty@mazovia.edu.pl
Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00