Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w 2016 roku

27 listopada 2015
2015_11_27_stater_bcc1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

23 listopada w siedzibie Collegium Mazovia w Siedlcach odbyło się spotkanie Członków Siedleckiej Loży Business Center Club (BCC).

Spotkanie rozpoczął Marek Zdanowski – Kanclerz Siedleckiej Loży BCC. Gościem przedsiębiorców był prezes BCC Marek Goliszewski. Zaproszenie przyjął także Wojciech Kudelski, prezydent Miasta Siedlce. Prezes BCC na początku odniósł się do expose premier Beaty Szydło. Zwrócił uwagę na projekt opodatkowania hipermarketów i sieci handlowych, który może przyczynić się do wzrostu cen. Optymistyczne założenia rządu, w stosunku do wzrostu gospodarczego, nie koniecznie się sprawdzą. Głównym źródłem generowania pieniędzy w gospodarce rynkowej są inwestycje, tworzy się idea, powstają nowe miejsca pracy, wzrost konsumpcji nakręca wzrost gospodarczy, a do tego potrzebni są inwestorzy. To im należy stworzyć dogodne warunki i ułatwienia, aby mogli rozwijać swoje przedsiębiorstwa.

BCC koncentrować się będzie na działaniach, które są „zielonym światłem” dla inwestorów, tj. na modyfikacji kodeksu pracy, obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy, ujednoliceniu interpretacji podatkowych. Będzie też dążyć do tego, aby zmniejszyć liczbę kontroli w przedsiębiorstwach, zwróci uwagę na modyfikację prawa budowlanego, wymiar sprawiedliwości, w którym są luki, a przedłużanie wydawania wyroków niejednokrotnie przyczynia się do bankructwa firm. Każdy przedsiębiorca ma prawo do błędu i nie należy traktować go jak złodzieja. Rada Dialogu Społecznego będzie zajmowała się zwalczaniem szarej strefy. Konkurs „Weź paragon” jest tego początkiem, każdy obywatel dbający o państwo powinien się do tej akcji włączyć.

Głos w dyskusji zabrał też Kanclerz Collegium Mazovia Mariusz Szabłowski, który zwrócił uwagę na dominację państwa i nadmierne upaństwawianie niektórych instytucji. Polacy pracują efektywnie kiedy mają wolność podejmowania decyzji.

Wojciech Kudelski mówił o nowym pokoleniu, ludziach którzy wrócili z zachodu, którym trzeba dzisiaj zapewnić warunki do zakładania własnych przedsiębiorstw. Infrastruktura Siedlec przyczyniła się do napływu tu kapitału obcego. Nowe drogi, strefa ekonomiczna, niepodnoszenie podatków – to wszystko pozwoliło obronić się firmom. Prezydent zwracał uwagę na wzmocnienie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, konieczność zbudowania mocnej gospodarki.

Źródło: www.bcc.org.pl