Szeregi absolwentów rosną w siłę

24 października 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Kolejna grupa absolwentów opuściła mury Collegium Mazovia. Uroczystości rozdania dyplomów towarzyszyła ogromna radość, satysfakcja, ale również łzy wzruszenia.

18 października w siedzibie Collegium Mazovia odbyła się uroczystość rozdania dyplomów na kierunku zdrowie publiczne II stopnia oraz pielęgniarstwo II stopnia. Po raz drugi swoją graduację świętowali absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uroczystości przewodniczyli: dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dr n. med. Ewa Czeczelewska – Prodziekan WNoZ.

Centralnym punktem uroczystości było wręczenie absolwentom studiów licencjackich upragnionych dyplomów przez Dziekana, po czym każdej z osób dr n. med. Jolanta Golach – Kierownik Katedry Pielęgniarstwa uroczyście nałożyła czepek pielęgniarski. Z rąk Wiceprzewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach – Bernardy Machniak absolwenci otrzymali pamiątkowe emblematy pielęgniarskie. Następnie w obecności władz wydziału oraz wszystkich zgromadzonych osób absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenie, które poprowadziła dr n. med. Ewa Czeczelewska – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom studiów II stopnia, po czym uroczyście został odśpiewamy hymn pielęgniarski.

W dalszej części absolwenci kierunku zdrowie publiczne II stopnia otrzymali swoje dyplomy ukończenia studiów.

Podczas uroczystości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyznała absolwentom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w działalność na rzecz uczelni dyplomy uznania za osiągnięcia pozadydaktyczne.

Dyplomy otrzymali:.

  • Małgorzata Mielczarek – za pełnienie funkcji przewodniczącej koła naukowego, za realizowanie projektów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej wśród młodzieży, za promocję Uczelni i kierunku pielęgniarstwo, za propagowanie zdrowego stylu życia i działań ratowniczych.
  • Chmielewska Ewelina – za promowanie Uczelni i kierunku pielęgniarstwo, za działalność w kole naukowym, za prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród  lokalnej społeczności, za zaangażowanie w parlamencie studenckim i senacie Uczelni.
  • Polkowska Katarzyna – za działania na rzecz pielęgnowania historii i tradycji zawodu, za wdrażanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej wśród lokalnej społeczności, za wzorową postawę i regularne oddawanie krwi.
  • Dąbrowska Maja – za pełnienie funkcji starosty roku, za działalność na rzecz samorządu studenckiego, za działalność organizacyjna na rzecz integracji środowiska akademickiego.
  • Cibor Agata – za działalność w kole naukowym, za promowanie zachowań prozdrowotnych, udział w projekcie DKMS ,,Dwa wymazy i do bazy”, za pielęgnowanie historii i tradycji zawodu pielęgniarki.
  • Agata Czajka – za promocję zachowań prozdrowotnych, za zaangażowanie w działalność organizacyjną uczelni
  • Renata Januszewska – za pracę na rzecz komisji stypendialnej
  • Karolina Wyżywniak – za pracę na rzecz komisji stypendialnej
  • Joanna Chomać – za pracę na rzecz komisji stypendialnej

Absolwenci usłyszeli wiele ciepłych słów od zaprzyjaźnionych z Uczelnią gości. Przemawiali między innymi Anna Sochacka – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Anna Garucka – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Hanna Sposób – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach. Dyplomantom gratulowano edukacyjnego sukcesu, ale również życzono wytrwałości, siły i szczególnej wrażliwości w wykonywaniu trudnego i odpowiedzialnego zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Wybranym absolwentom wręczono listy gratulacyjne gwarantujące zatrudnienie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Zgodnie z tradycją uroczystości akademickich w programie nie mogło zabraknąć wykładu okolicznościowego. O „Kierunkach rozwoju pielęgniarstwa w kontekście potrzeb  społecznych” mówiła dr n. med. Mariola Głowacka – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Jeszcze raz gratulujemy naszym absolwentom i życzymy szerokich możliwości w dalszej karierze zawodowej.

Galeria: