Uczelnia podpisała porozumienie z siedlecką „Budowlanką”

12 września 2021
2021_09_10_podpisanie_umowy
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach

10 września 2021 roku nasza Uczelnia podpisała porozumienie z siedlecką „Budowlanką”. Jednym z celów współpracy jest doskonalenie procesu kształcenia, podnoszenie jego jakości oraz pogłębianie wiedzy i zainteresowań uczniów w zakresie budownictwa. Przygotowanie ich do studiów, a także zwiększenie zainteresowania kształceniem o profilu technicznym.

Na mocy niniejszego porozumienia Collegium Mazovia zobowiązała się w szczególności do podejmowania działań prowadzących do zwiększenia zainteresowania uczniów ZSP Nr 5 w Siedlcach wiedzą z zakresu budownictwa, objęcia patronatem klas o profilu kształcenia technik budownictwa oraz umożliwienia udziału uczniów i nauczycieli Szkoły w seminariach, sympozjach, konferencjach, warsztatach tematycznych na terenie Uczelni.

W ramach współpracy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zobowiązał się do umożliwiania organizacji ustalonego wspólnie cyklu zajęć (wykładów, ćwiczeń, dyskusji), realizowanego na terenie Szkoły oraz Uczelni przez nauczycieli akademickich.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień zawartych w porozumieniu są Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Collegium Mazovia oraz Dyrektor Szkoły.

W imieniu instytucji swoje podpisy złożyli dr Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazovia oraz Agnieszka Zalewską-Wróbel – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.

W dokumencie możemy przeczytać, że obie strony deklarują wzajemne działania w zakresie współpracy w ramach patronatu naukowo-dydaktycznego obejmującego kierunki i specjalności techniczne, w których kształci ZSP nr 5.