Uczymy odpowiedzialności

7 czerwca 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 18 maja 2019 roku w sali wykładowej naszej Uczelni odbyło się spotkanie z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Funkcję tę od lat pełni pani Marta Figlarz – Kardacz, która z zawodu jest położną i prawnikiem. Inicjatorem i organizatorem spotkania było Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa.

Celem przedsięwzięcia była prewencja wykroczeń zawodowych w pracy pielęgniarki. W wydarzeniu wzięło udział ponad stu studentów pielęgniarstwa pierwszego roku. Na spotkaniu gościła również pani rektor dr Bożena Piechowicz oraz wykładowcy. Pani Rzecznik wygłosiła prelekcję dotyczącą odpowiedzialności prawnej pielęgniarek i położnych. Przybliżyła przepisy prawne regulujące działalność zawodową pielęgniarki i położnej oraz rolę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Omówiony był cel i tryb postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Przekazywane treści poparte były licznymi przykładami występującymi w praktyce.

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja o powodach i skutkach roszczeń ze strony pacjentów i ich rodzin. Na pamiątkę tego owocnego spotkania pani Rzecznik otrzymała od naszych studentów gorące brawa i serdeczne podziękowania. Jesteśmy przekonani, że takie spotkania służą kształtowaniu właściwych postaw zawodowych wśród adeptów pielęgniarstwa.

mgr. Aneta Dmowska-Pycka

Galeria: