Uwaga! Konkurs dla studentów Mazovii

16 marca 2016
2016_03_15_stater
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy do udziału w konkursie – kreatywnej rywalizacji ph. „Podziel się pomysłem.” Siedmiu najlepszych pomysłodawców otrzyma nagrodę w postaci wycieczki do Brukseli, której główną atrakcją będzie zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.

Konkurs skierowany jest do studentów siedleckich uczelni , w tym Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Zapraszamy zatem naszych studentów do udziału w kreatywnej rywalizacji. Głównym celem jest pobudzenie do koncepcyjnego myślenia, zachęcenie do działania inicjatywnego i otwartego na możliwości wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zabawa ma jednocześnie zachęcić do projektowego podejścia do rozwiązywania spraw problematycznych oraz nauczyć planowania zadań w oparciu o konkretnie sprecyzowany cel. Ponadto rywalizacja ma na celu propagowanie Parlamentu Europejskiego oraz instytucji rynku pracy, jako podmiotów aktywnych na polu wspierania młodych ludzi w odnajdywaniu ich zawodowej przyszłości. Kreatywna rywalizacja to forma intelektualnej zabawy, jedynym ograniczeniem dla proponowanych pomysłów jest tylko własna wyobraźnia.
Nie obędzie się jednak bez wpisania się w konkretną ideę konkursu. Należy zatem zadbać o następujące kwestie:
Pomysł musi zawierać  założenia przedsięwzięcia o charakterze innowacji społecznej, które wdrożone do realizacji mogłoby pomóc młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy.
Koncepcja powinna być opisana zgodnie z prostym formularzem. Dopuszcza się jednak wszelkie dodatkowe załączniki w celu lepszej prezentacji pomysłu.
Liczy się innowacja i autorskie podejście. Wskazane byłoby, aby projekt nosił znamiona innowacyjności i odnosił się do zaspokojenia wskazanego problemu społecznego – w tym przypadku ułatwienia odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy i wsparciu w rozpoczęciu ich kariery zawodowej.
Pomysł powinien być spójny pod względem projektowym, tzn. cel ma być adekwatnym rozwiązaniem dla problemu, a proponowane zadania mają zmierzać do osiągnięcia celu. Czas i koszty muszą być oszacowane adekwatnie do potrzeb realizacyjnych zadań. Natomiast zakładane rezultaty powinny być efektem wdrożonych zadań.

Pomysły opisane zgodnie z formularzem i zapisane w postaci pliku Word lub PDF wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać na adres p.trojanowski@juliapitera.pl do 18 kwietnia 2016 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2016 r., a uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową o jego wyniku.

Patronat honorowy nad kreatywną rywalizacją sprawuje
Poseł do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera
Organizatorem przedsięwzięcia jest:
Biuro Krajowe Poseł do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery
Partnerami Organizacyjnymi są:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Zobacz także:
Regulamin konkursu
Formularz zadania

2016_03_15_zapowiedz_wydarzenia_podziel_sie_pomyslem_FB