V Konferencja Szkoleniowa – relacja

21 września 2017
2017_09_21_starter_relacja_konferencja
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 14.09.2017r. w sali konferencyjnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. odbyła się po raz piąty konferencja szkoleniowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”.

Konferencja zorganizowana była przez Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. i Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konferencja skierowana była do zespołów terapeutycznych: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków i kadry zarządzającej tymi zespołami. Istotą tego wydarzenia było przedstawienie aktualnej wiedzy i propozycji działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szpitalu celem poprawy jakości opieki i skuteczności leczenia.

Pierwszym prelegentem konferencji był dr Rafał Sztembis lekarz kardiolog, dr psychologii z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, który przedstawił założenia autorskiego „Programu edukacyjnego kpt. Stenta dla chorych po zawale serca. W swojej prezentacji w szczególny sposób zwrócił uwagę na innowacyjne narzędzia w edukacji pacjenta, które angażują go w proces uczenia i nabywania nowych umiejętności w zakresie samoopieki.

dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka – Prezes Zarządu Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas swojego wystąpienia pt. „Rekomendacje z New Haven dotyczące działań na rzecz współpracy z pacjentami i rodzinami – po konferencji HPH w Yale, Connecticut, USA” zwróciła uwagę, iż współpraca z pacjentami i ich rodzinami jest wiodącym zagadnieniem w procesie dostarczania usług opieki zdrowotnej.

„Rolę pielęgniarki w poprawie przestrzegania zaleceń terapeutycznych” omówiła dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska wykładowca akademicki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jak mówiła edukacja pacjentów jest interwencją, która skutecznie poprawia przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, ważną rolę w tym procesie odgrywają pielęgniarki szczególnie poprzez edukację pacjenta na temat choroby i jej terapii.

„Narzędzia wspierające przestrzeganie zaleceń terapeutycznych” zaprezentowała dr n. o zdr. Dorota Kilańska, Dyrektor Akredytowanego przez Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, która przedstawiła nowoczesne narzędzia informatyczne w pracy pielęgniarki.

„Wskaźniki realizacji standardów Health Promoting Hospitals” przedstawili pracownicy Zespołu Promocji i Edukacji Zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.: Urszula Panek i Aneta Urban. W swojej pracy podkreśliły iż monitorowanie działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jest niezbędne w poprawie jakości świadczonych usług wobec pacjentów hospitalizowanych w szpitalu.

Kolejny wykład pt.: „Rola pielęgniarki rodzinnej w profilaktyce i monitorowaniu pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia” przedstawiła dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz. Jej zdaniem do zadań pielęgniarki należy edukacja pacjenta i rodziny w zakresie diagnozowanych zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami układu krążenia

Zwieńczeniem i podsumowaniem konferencji był wykład dr n med. Kryspina Mitury Ordynatora Oddziału Chirurgicznego SPZOZ w Siedlcach, który spróbował odpowiedzieć na postawione pytanie „Czy warto edukować pacjenta?”. Konkluzją wykładu było stwierdzenie, iż edukacja pacjenta przez personel medyczny jest konieczna ponieważ pacjenci poszukują informacji na temat swojego zdrowia i choroby. A nie wszystkie łatwo dostępne źródła przekazu są wiarygodne i wbrew pozorom zamiast pomóc mogą zaszkodzić.

Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty i materiały pokonferencyjne zawarte w publikacji finansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.

Galeria: