Wspólnie „Damy Radę”

29 stycznia 2016
2016_01_28_stater_opieka
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Wydział Nauk o Zdrowiu we współpracy z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”, wspólnie będą realizowały projekt „Damy radę”. Do tej inicjatywy dołączy także nasz stały partner – Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Pierwszym efektem współpracy będą warsztaty dla rodzin osób chorych, leżących wymagających stałej opieki bliskich.


W ramach projektu 1 marca br. w godz. 17:00 – 20:00 w sali A3-015 w uczelni odbędą się pierwsze bezpłatne warsztaty dla osób opiekujących się chorymi pozostającymi w łóżkach.

- “Damy Radę” to projekt edukacyjny, skierowanym do osób opiekujących się w domu swoimi bliskimi – przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi. Często rodziny te nie wiedzą, jak sobie poradzić w tej trudnej sytuacji i gdzie mogą szukać pomocy, której tak bardzo potrzebują – mówi dr n. med. Ewa Czeczelewska, prowadząca warsztaty, prodziekan Wydziały Nauk o Zdrowiu. – Warsztaty Damy Radę to odpowiedź na wszystkie wyzwania i problemy stojące przed bliskimi osób chorych i leżących. Poprzez edukację chcemy wspierać te rodziny w codziennej opiece nad niesamodzielnymi bliskimi – dodaje dr Czeczelewska, ambasadorka projektu „Damy Radę”.

Projekt „Damy Radę” został zainicjowany przez Fundację „Razem Zmieniamy Świat” powołaną przez TZMO SA. Jego głównym celem jest pomoc osobom, które stanęły w obliczu konieczności zapewnienia opieki swoim bliskim z powodu ich zaawansowanego wieku, przewlekłej choroby lub innych poważnych schorzeń.

Osoby, które z dnia na dzień muszą przeorganizować swoje życie, aby zająć się swoim bliskim, zwykle czują się bezradne, nie wiedzą, jak powinny postępować, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą zwrócić się o pomoc.

Szczegółowych informacji organizacyjnych udziela p. Edyta Rytel z Działu Spraw Studenckich. Kontakt pod nr telefonu 25 633 30 32 wew. 89 oraz adresem e-mail: erytel@mazovia.edu.pl

Zobacz także:
Stronę internetową projekty Damy Radę
Bezpłatny poradnik Damy Radę dla rodzin