Wybory do organów uczelni

23 września 2022
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W związku z wygaśnięciem mandatów obecnych przedstawicieli studentów w organach Uczelni informujemy, że w dniach 15-23 października 2022 r. odbędą się wybory:

  • do Senatu Uczelni
  • uzupełniające do Parlamentu Studentów

Serdecznie zapraszamy od kandydowania i udziału w wyborach. Przypominamy, że samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów na uczelni i ma wiele kompetencji, m.in. prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych, decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na sprawy studenckie, opiniuje programy kształcenia, przedstawiciele studentów zasiadają w senacie i radach wydziałów oraz różnych komisjach działających na uczelni.”

Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego
Sandra Dudek

 

Termin zgłaszania kandydatów: do 11 października 2022 roku w godzinach 08.00 – 16.00 

Po wypełnieniu i podpisaniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć go do Dziekanatu lub zeskanować i przesłać na adres info@mazovia.edu.pl

 

Wybory odbędą się: 15 – 23 października 2022 roku w godzinach 08.00 – 18.00 (sobota – niedziela) oraz 08.00 – 16.00 (poniedziałek – piątek).

Głosować można w holu głównym w Collegium Mazovia ul. Sokołowska 161 – parter przy Dziekanacie.

Zapraszamy!