Wybory przedstawicieli studentów

29 maja 2024
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W związku z końcem kadencji przedstawicieli studentów w Senacie i Parlamencie Studenckim informujemy, że w dniach 15-23 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do ww. organów uczelni. Termin zgłaszania kandydatów od dnia 29.05.2024 r. od godz. 08:00 do dnia 11.06.2024 r. do godz. 16.00. Zgłoszenie dostępne jest tutaj. Po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć do Dziekanatu lub zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na skrzynkę info@mazovia.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy do kandydowania i udziału w wyborach. Przypominamy, że samorząd studencki  jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów na uczelni i ma wiele kompetencji, m.in. prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych, decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na sprawy studenckie, opiniuje programy kształcenia. Przedstawiciele studentów zasiadają w senacie i radach wydziałów oraz różnych  komisjach działających na uczelni.

Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego

Luiza Popławska