Wyniki wyborów do organów uczelni

3 listopada 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniach 21-29 października 2017 r. odbyły się wybory:

  • przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Stosownych
  • przedstawicieli do rady Wydziału Nauk o Zdrowiu.
  • do Senatu Uczelni
  • uzupełniające do Parlamentu Studentów

Poniżej prezentujemy wyniki:

Parlament Studencki Funkcja
Motsak Kristina Z-ca Sekretarza Parlamentu Studentów
Senat  
Motsak Kristina Przedstawiciel studentów w Senacie
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  Funkcja
Dmowski Robert Przedstawiciel studentów w Radzie WNoZ
Motsak Kristina Przedstawiciel studentów w Radzie WNoZ
Rada Wydziału Nauk Stosowanych Funkcja
Pasemik Agmieszka Przedstawiciel studentów w Radzie WNS
Krupiński Mariusz Przedstawiciel studentów w Radzie WNS

Gratulujemy!