Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia – pierwsze szkolenia już w marcu 2018r.

6 lutego 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa rozpoczęła rekrutację na szkolenia realizowane w ramach projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia pracowników pionów administracyjnych, kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, pracowników NFZ oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych (JST) mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego oraz lubelskiego w terminie do dnia 30.06.2019 r.

Zapraszamy na nieodpłatne szkolenia z zakresu:

Zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia (184 godz.) – możliwość przystąpienia do obrony pracy dyplomowej i ukończenie studiów podyplomowych.
• Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia (184 godz.) – możliwość przystąpienia do obrony pracy dyplomowej i ukończenie studiów podyplomowych
• Zarządzanie strategiczne (40 godz.)
• Nadzór właścicielski (48 godz.)
• Dokumentacja medyczna (16 godz.)

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapisów on-line poprzez dedykowany formularz zgłoszeń. Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia” pod nr tel. 25 633 30 32 wew. 43 lub 63 oraz adresem email: kursy.koz@mazovia.edu.pl

TRWA REKRUTACJA ONLINE – WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami:

Informacje ogólne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i noclegów