X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych.

5 kwietnia 2017
2017_04_01_stater_targi_edukacyjne
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

„Ku przyszłości zawodowej”- pod tym hasłem 30 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach ul. ks. J. Popiełuszki 8 odbyła się X jubileuszowa edycja Targów Edukacyjnych Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych.

Była to największa impreza o takim charakterze w regionie siedleckim, na której zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe z regionu oraz uczelnie z Polski. Pokazały one w jednym miejscu i czasie młodzieży szkół średnich, jakie są możliwości kształcenia w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018. Stworzyły możliwość poznania oraz porównania prezentowanych ofert szkół wyższych: publicznych, językowych, zawodowych i policealnych oraz instytucji rynku pracy. Oferty w formie katalogów, ulotek, ciekawych eksponatów, pokazów, bezpośredniej rozmowy ze studentami i przedstawicielami uczelni były źródłem cennej informacji dla młodych ludzi uczestniczących w targach. Ważne dla młodzieży były nie tylko kierunki kształcenia, zasady naboru na uczelnie, ale także, jakość kształcenia, czesne, pomoc stypendialna, współpraca zagraniczna oraz atmosfera studiowania.

Wśród 46 stoisk informacyjno-promocyjnych swój punkt miała także Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Pracownicy uczelni odpowiadali na pytania dotyczące głównie planowania dalszego kształcenia i kariery zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów oraz rozdawali broszury i ulotki informacyjne z aktualną ofertą edukacyjną.

Organizatorami tegorocznych Targów Edukacyjnych, które odbyły się już po raz dziesiąty były: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP Nr 3.

Galeria: