XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

10 września 2021
2021_09_10_stater_konferencja_poltawa_z_logo_Mazovii
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniach 9-10 września 2021 r. odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pod tytułem: Aktualne problemy i perspektywy rozwoju stosunków społecznych i pracy w gospodarce cyfrowej

Organizatorem konferencji był Połtawski Uniwersytet Ekonomii i Handlu, który świętował w tych dniach podwójny jubileusz, 60-lecia Połtawskiego Uniwersytetu Ekonomiki i Handlu, oraz 15-lecia Katedry zarządzania personelem, ekonomii pracy i teorii ekonomii.

W konferencji brali udział przedstawiciele szkół wyższych z Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Polski w tym reprezentanci Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

Perspektywy rozwoju stosunków społecznych i pracy w gospodarce cyfrowej – to bardzo ważne aspekty funkcjonowania każdej organizacji, a wymiana informacji w tym obszarze jest kluczem do jej rozwoju. Organizowanie takich konferencji sprzyja rozwojowi nauki w różnych dziedzinach, a współpraca i wymiana doświadczeń wzbogaca naukowców i przyczynia się do powstawania nowych pomysłów.