XIX INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

25 października 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 21 października w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego odbyła się XIX inauguracja roku akademickiego.

Przy komplecie znamienitych gości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyjęła nowych studentów  w poczet społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in.: Jego Ekscelencja ks. bp dr Piotr Sawczuk Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Kraska, Prezydent Miasta Siedlce  Wojciech Kudelski, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski, władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele samorządu, administracji, organizacji zawodowych, oświaty i biznesu.

W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz dokonała podsumowania osiągnięć uczelni w minionym roku oraz nakreśliła najistotniejsze plany na przyszłość. Szczególną uwagę poświęciła rezultatom wdrożenia innowacyjnych programów kształcenia dzięki, którym absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Do znaczących sukcesów zaliczyła pozyskanie blisko 6 mln z UE na nowy program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo. Rektor zapewniła także o wsparciu dla studentów budownictwa, finansów i rachunkowości oraz ekonomii w postaci ,,Zintegrowanego programu Collegium Mazovia”. Dr Bożena Piechowicz zapowiedziała wzmocnienie zaangażowania w kształcenie ustawiczne poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją Michała Hołowni

Wiele ciepłych słów do świeżo upieczonych studentów skierowała przedstawicielka Parlamentu Studenckiego Alicja Chróściel.

Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczony został:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciej Wojtczak. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, na podstawie jego upoważnienia medal wręczył Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski.

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody wręczane studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Collegium Mazovia.

Nagrody Rektora otrzymali:

Wydział Nauk Stosowanych:

 • prof. dr hab. Janusz Ostaszewski – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunków społecznych,
 • prof. dr hab. Czesław Skowronek – za szczególne zaangażowanie w rozwój Wydziału Nauk Stosowanych,
 • dr inż. Wojciech Gosk – za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i rozwój kierunku studiów budownictwo,
 • mgr inż. Elżbieta Próchenko – za szczególne zaangażowanie w realizację kształcenia praktycznego studentów na kierunku budownictwo.

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • dr hab. n. med. Joanna Juska – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych,
 • dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunków medycznych,
 • dr Anna Jeznach – za szczególne zaangażowanie w opiekę nad Kołem Naukowym Studentów Pielęgniarstwa,
 • mgr Aneta Urban – za wzorowe, wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także studentom uczelni, którzy w sposób szczególny zaangażowali się działalność na rzecz uczelni. Wyróżnienia za zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych otrzymali:

 • Elwira Wojciechowska
 • Marlena Rucińska
 • Elżbieta Gałachowska
 • Przemysław Gontarz
 • Magdalena Chmielewska
 • Agnieszka Kościesza
 • Agnieszka Szewruk
 • Martyna Marciniak
 • Joanna Kobylińska
 • Kinga Kopyść

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także pracownikom administracyjnym uczelni. Wręczył je mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski Kanclerz Collegium Mazovia.

Nagrody otrzymali:

 • Monika Karwowska – za szczególne zaangażowanie w kierowaniu Biblioteką Collegium Mazovia,
 • Małgorzata Oleszkiewicz – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju Collegium Mazovia,
 • Artur Kassjaniuk – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w kierowaniu Działem Informatyki,
 • Mariusz Zamyłko – za szczególne zaangażowanie w rozwój kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
 • Wioletta Wojciuk – za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych,
 • Monika Żelazowska – za szczególne zaangażowanie i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych,
 • Sebastian Klocek – za szczególne zaangażowanie w promocję Collegium Mazovia oraz rozwój marketingu internetowego uczelni.

Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego warto mierzyć ciśnienie krwi?”. wygłosiła dr hab. n. o zdrowiu Izabella Uchmanowicz, profesor nadzwyczajny – Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Nadesłane i wręczone życzenia i gratulacje:

Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jarosław Kalinowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jolanta Hibner, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

prof. dr hab. Józef Szabłowski, Rektor Warszawskiej Szkoły Wyższej

Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Fotoreportaż z uroczystości Sylwia Tarkowska: