XVII Siedleckie Targi Pracy za nami

25 kwietnia 2023
2023_04_22_siedleckie_Targi_pracy_starter_tragi
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 22 kwietnia 2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 19/21, odbyły XVII Siedleckie Targi Pracy.

Podobnie jak konferencja, która dotyczyła kwestii zatrudniania cudzoziemców, targi odbyły się pod hasłem Razem Możemy Więcej – w ramach realizacji projektu „Reintegracja społeczno -zawodowa cudzoziemców” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Siedleckie Targi Pracy, które odbyły się już po raz XVII miały dwuletnią przerwę spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym. Po tym czasie w 2023 roku powróciły do siedziby urzędów pracy w Siedlcach, by umożliwić bezpośredni kontakt pracodawcom, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Targi tegoroczne, w swoim założeniu miały charakter międzynarodowy, gdyż jednym z ich celów było umożliwienie lokalnym pracodawcom skierować oferty do kandydatów z Ukrainy przebywających tymczasowo w Polsce w związku z kryzysem wojennym w ich kraju.

Wspólna organizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Siedlcach oraz Caritas Diecezji Siedleckiej – Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Siedlcach pozwoliła na połączenie sił i środków, by osiągnąć wspólny cel jakim jest wsparcie i ułatwienie znalezienia pracy.

Wśród stoisk swój punkt miała także Akademia Nauk Stosowanych Mazovia. Pracownicy uczelni odpowiadali na pytania dotyczące głównie planowania dalszego kształcenia i kariery zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji oraz rozdawali broszury i ulotki informacyjne z aktualną ofertą edukacyjną.

Organizatorzy i partnerzy organizacyjni, a także wystawcy uznali tegoroczne targi za udane, zwłaszcza pod kątem frekwencji. Piękna słoneczna pogoda w sobotnie przedpołudnie 22 kwietnia 2023 roku, tym razem nie okazała się tak konkurencyjna, by na tragach się nie zjawić, za co serdecznie odwiedzającym dziękujemy!

Galeria: