Z Mazovią bezpieczniej w pracy – Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.

28 października 2016
2016_10_26_stater_po_warsztatowy_fnis
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 21 października 2016 roku odbył się XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach pod tytułem „Nauka scala rodziny. Nauka łączy pokolenia. Nauka czyni człowieka wolnym!”

Historia festiwalu sięga 1999 roku, kiedy to odbyła się jego pierwsza edycja. Organizatorami wydarzenia był Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęła Rada Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN oraz Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

W tegorocznej edycji Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała seminarium szkoleniowe zatytułowane „Nauka na rzecz bezpieczeństwa pracy”. Podczas praktycznego panelu zaprezentowano cykl wykładów:

  • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników – dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski, członek Rady Programowej Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, biegły sądowy z zakresu BHP,
  • Kultura bezpieczeństwa pracy – dr n. hum. Krystyna Wojciechowska, Politechnika Lubelska; Wydział Zarządzania; Katedra Ergonomii,
  • Istota zarządzania bezpieczeństwa pracy – dr n. tech. Marcin Krause, Politechnika Śląska; Wydział Górnictwa i Geologii; Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa,
  • Rola i zadani służby bhp w zakładzie pracy – mgr Adam Borusiewicz, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB,
  • Ocena ryzyka zawodowego jako praktyczne narzędzie prewencji wypadkowej – dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski, członek Rady Programowej Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, biegły sądowy z zakresu BHP,
  • Rola i znaczenie postępowania powypadkowego w prewencji wypadkowej – mgr Maria Sosnowska-Mach, wykładowca Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB, biegły sądowy z zakresu BHP,
  • Wybrane negatywne skutki stresu w pracy – dr n. społ. Katarzyna Orlak, Prezes Stowarzyszenia Zdrowa Praca, biegły sądowy z zakresu psychologii i psychologii zdrowia,

Zwieńczeniem seminarium były praktyczne warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzone przez Małgorzatę Mielczarek – ratownika medycznego SP ZOZ „RM – Meditrans” w Siedlcach i studentkę studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Zobacz także:

Strona główna siedleckiego Festiwalu

Galeria: