Zajęcia studyjne = praktyczna wiedza

28 grudnia 2016
2017_12_27_starter_wyjazdy_studyjne
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W kończącym się już semestrze zimowym studenci różnych kierunków zgodnie programem kształcenia uczestniczyli w wyjazdach studyjnych.

Gospodarzami zajęć byli: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Bank Zachodni WBK, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach wraz z ,,DOMEM NAD STAWAMI” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, Nadleśnictwo Siedlce, BET–TRANS Sp. J. – beton i wyroby betonowe, Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Siedlcach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – Oddział w Siedlcach.

Wyjazdy studyjne to innowacyjna metoda realizacji procesu kształcenia, którą Collegium Mazovia wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów o profilu praktycznym. Dzięki niej jeszcze bardziej łączymy naukę z praktyką.

Celem wyjazdów studyjnych jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego stosowania Podczas zajęć studenci zapoznają się:

  • ze strukturą organizacyjną jednostki, jej specyfiką, rodzajem prowadzonej działalności, procesem produkcji lub świadczonych usług.
  • zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • zasadami organizacji pracy, przenikaniem się relacji i kompetencji pracowniczych,
  • ścieżkami postępowania w kwestii obsługi klientów.

Bardzo dziękujemy dyrekcji jednostek za życzliwe przyjęcie i pomoc w realizacji praktycznego procesu kształcenia naszych studentów.

Galeria: