Zajęcia studyjne – praktyczna wiedza

8 lutego 2016
2016_01_02_starter_szpital
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W kończącym się już semestrze zimowym studenci I-go roku finansów i rachunkowości zgodnie programem kształcenia uczestniczyli w wyjazdach studyjnych. Gospodarzem kolejnych zajęć był Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.


Podczas pobytu w jednostce studenci zapoznali z ekonomiczno-finansowymi aspektami prowadzenia szpitala. Kolejno odwiedzili działy: finansów i księgowości, controllingu i analiz ekonomicznych czy statystyki medycznej, w tym archiwum. Podpisane pomiędzy szpitalem a uczelnią porozumienie o współpracy umożliwia studentom w praktyce zapoznanie się z funkcjonowaniem największego w regionie podmiotu odpowiedzialnego za opiekę zdrowotną i świadczącego usługi medyczne dla mieszkańców Siedlec i okolic.

Nowatorska forma zajęć przewidziana jest w każdym semestrze i ma na celu zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie organizacji, finansów i zarządzania w podmiotach o różnej formie organizacyjno-prawnej.

Galeria: