Zapraszamy pielęgniarki i położne na kursy specjalistyczne

4 kwietnia 2016
2016_03_03_stater_med
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W Collegium Mazovia rozpoczęła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego “Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych.


Kurs specjalistyczny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych rehabilitacyjnych.

Kurs kształtuje kompetencje do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz do analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki. Realizowany jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2016 r.
To pierwszy z cyklu kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych. Kolejne planowane są w II kwartale 2016 roku. Zapraszamy na kursy specjalistyczne z zakresu:

Szczegółowych informacji organizacyjnych udziela p. Edyta Rytel z Działu Spraw Studenckich. Kontakt pod nr telefonu 25 633 30 32 wew. 89 oraz adresem e-mail: erytel@mazovia.edu.pl

Galeria zdjęć z I edycji kursu specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne: