Rekrutacja

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa informuje o rozpoczęciu rekrutacji kadry dydaktycznej (uczestników projektu) pn. „Zintegrowany program Collegium Mazovia”.

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa przystępuje do realizacji zadania, którego celem jest potrzeba rozbudowania programów kształcenia o moduły e-learningowe. Zgodnie z założeniem Projektu programy kształcenia na wybranych kierunkach studiów zostaną wzbogacone o moduły e-learningowe (16h) obejmujące tematy wykraczające poza program zajęć.

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie pracownicy dydaktyczni zatrudnieni w Collegium Mazovia spełniający łącznie obligatoryjne kryteria formalne i premiujące kryteria rekrutacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie pracownicy kadry dydaktycznej, proszeni są o kontakt, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci mogą się zgłaszać do Biura Projektu w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  pokój nr A1-024, w godzinach 8.00-15.30, pod numerem telefonu 25 633 30 32 wew. 44, 41, 22.

Rekrutacja trwa od dnia 3.02.2020 do dnia 2.03.2020 roku lub do wyczerpania miejsc.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Ogłoszenie o rekrutacji
Regulamin projektu
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2018_10_19_zestawienie_znakow1