Zostań dyplomowanym specjalistą!

19 lipca 2022
2021_07_05_starter_superheroses
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Kształcenie specjalistyczne w Collegium Mazovia!

2021_07_04_logo_pod_skrzydlami

Kształcenie specjalistyczne to forma kształcenia prowadzona przez uczelnie zawodowe, która umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Logo_mein_poziom_PL_przycieteMinister Edukacji i Nauki artykułem 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadził w szkołach wyższych możliwość zdobycia świadectwa dyplomowanego specjalisty.

Kształcenie specjalistyczne to pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami zakończonymi dyplomem licencjata bądź inżyniera. Dedykowane jest absolwentom szkół średnich, zarówno liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia jak i szkół policealnych.

Skierowane jest również do wszystkich osób, które chcą zdobyć nowy zawód, przebranżowić się, bądź podnieść już posiadane kwalifikacje.

Trwa tylko 3 semestry i zorientowane jest na rozwój umiejętności praktycznych.

Kształcenie specjalistyczne daje możliwość szybkiego zdobycia praktycznych umiejętności w zawodach poszukiwanych obecnie i w przyszłości na rynku pracy.

To także możliwość zdobycia wykształcenia wyższego, na poziomie licencjackim lub inżynierskim, w krótszym czasie dzięki uznaniu efektów uczenia się uzyskanych w ramach kształcenia specjalistycznego. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa naucza studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych od ponad 20 lat i jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia.

Uwaga! 

Kształcenie specjalistyczne mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.

Jeżeli kandydat ma maturę lub dyplom zawodowy technika, po zakończeniu kształcenia specjalistycznego otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Jeżeli kandydat nie ma matury ani dyplomu zawodowego, po zakończeniu kształcenia specjalistycznego otrzymuje świadectwo specjalisty. Jeżeli jednak w trakcie kształcenia osoba taka zda maturę lub otrzyma dyplom zawodowy technika, wówczas również otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

2022_07_18_krotka_sciezka_ksztalcenia

 


 Czas by stać się dyplomowanym specjalistą:

2021_06_17_medyczna_spec2021_06_17_rachunk_spec2021_06_17_dystrybucja_spec

2021_07_05_specjalista_projektowanie_w_budwinictwie

2021_06_17_wnetrza_koszt_spec_administracji_i_finansow2021_06_24_wnetrza_koszt_spec_modelowanie_inf_budynku1

Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub
 • świadectwo dojrzałości

Etapy rekrutacji:

 1. Zarejestrowanie się w e.mazovia.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia (PRK V)
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Collegium Mazovia.
 6. Wpis na listę słuchaczy i rozpoczęcie nauki w Collegium Mazovia.

Rekrutacja trwa do 15 września 2022 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu w systemie e.mazovia.edu.pl.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną, co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia Specjalistycznego.
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej.

Kandydat okazuje pracownikowi Działu Spraw Studenckich w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.


Dodatkowe informacje:

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2022/2023

Opłata rekrutacyjna i wpisowe

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.


0001