Pielęgniarstwo i położnictwo pomostowe

5 października 2022
Pielęgniarstwo i położnictwo pomostowe
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Pielęgniarstwo i położnictwo pomostowe to studia uzupełniające skierowane do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego lecz posiadających tylko wykształcenie średnie zawodowe.

Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez personel medyczny na każdym etapie praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych dyplomowanych (taki tytuł uzyskiwały te osoby po liceum medycznym bądź medycznych szkołach zawodowych) oraz pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa.

Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych z pielęgniarstwa lub położnictwa jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

DLA KOGO STUDIA POMOSTOWE?
Studia pomostowe skierowane są dla osób posiadających już prawo wykonywania zawodu. Studia te są odpowiedzią na wymogi stawianie przez pracodawców w ramach podnoszenia kwalifikacji.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH POMOSTOWYCH
W zależności od typu ukończonej szkoły średniej, studia trwają od dwóch do trzech semestrów. Dodatkowo studenci uzyskują zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej. Uczelnie niepubliczne takie jak Akademia Nauk Stosowanych Mazovia przyjmują kandydatów, na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

PERSPEKTYWY PRACY
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent studiów pomostowych może pracować w różnych instytucjach:

szpitalu, przychodni, sanatorium, hospicjum, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych, zakładach opiekuńczo – leczniczych, przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.

OPINIE O KIERUNKU
Pielęgniarstwo i położnictwo trudnym zawodem, wymagającym ogromnego zaangażowania i poświęceń. Praca pielęgniarki i pielęgniarza oraz położnej i położnego to praca z ludźmi często cierpiącymi i potrzebującymi zrozumienia.

Studia w trybie pomostowym skierowane są dla osób, znających specyfikę tego zawodu ale chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a tym bardziej poprawić sytuację finansową.

Jeśli czujesz, że jedna z tych propozycji jest dla Ciebie zapraszamy do Akademii Mazovia. Z nami możesz dalej rozwijać swoją karierę zawodową.

położnictwo znaczek

Projekt bez tytułu