Licencjackie

Studia licencjackie w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia trwają 6 semestrów w systemie. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata, który oznacza wykształcenie wyższe zawodowe.

Więcej informacji o kierunku zobaczysz klikając w obrazek poniżej:

2023_03_01_ekonomiczne_f_i_r

2023_03_01_medyczne_pielgniarstwo_1_stop_dzienne

2023_03_01_medyczne_pielgniarstwo_1_st_tr_weekendowy

2023_03_01_medyczne_pielgniarstwo_1_st_pomostowe

2023_03_01_medyczne_poloznictwo__1_st_tr_dzienny

2023_03_01_medyczne_poloznictwo__1_st_tr_weekendowy
2023_03_01_medyczne_poloznictwo__1_st_pomosotwe