Licencjackie

Studia licencjackie w Collegium Mazovia trwają 6 semestrów w systemie stacjonarnym (dziennym) i 6 lub 7 semestrów – w zależności od kierunku – w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata, który oznacza wykształcenie wyższe zawodowe.

Więcej informacji o kierunku zobaczysz klikając w obrazek poniżej:

2020_06_08_finanse
 
2020_06_08_pielegniarstwo_I_stopien_tryb_dzienny
 
2020_06_08_pielegniarstwo_I_stopien_tryb_weekendowy
 
2020_06_08_pielegniarstwo_I_studia_pomostowe
 
2020_06_08_poloznictwo_I_stopien_tryb_dzienny
 
2020_06_08_poloznictwo_I_stopien_tryb_weekendowy
 
2020_06_08_poloznictwo_studia_pomostowe