Licencjackie

Studia licencjackie w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia trwają 6 semestrów w systemie. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata, który oznacza wykształcenie wyższe zawodowe.

Więcej informacji o kierunku zobaczysz klikając w obrazek poniżej:

2023_01_10_finanse

2023_01_10_pielegniarstwo_I_stopien_tryb_dzienny

2023_01_10_pielegniarstwo_I_stopien_tryb_weekendowy

2023_01_10_pielegniarstwo_I_studia_pomostowe

 2023_01_10_poloznictwo_I_stopien_tryb_dzienny

2023_01_10_poloznictwo_I_stopien_tryb_weekendowy

2023_01_10_poloznictwo_studia_pomostowe