Jakość kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
     
Ewaluacją jakości kształcenia w Akademii Mazovia zajmują się Uczelniana oraz Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia, które systematycznej kontroli poddają:

  • programy nauczania i proces dydaktyczny
  • prace dyplomowe i egzamin dyplomowy
  • ocenę studentów
  • jakość kadry naukowo-dydaktycznej
  • zasoby do nauki
  • środki wsparcia dla studentów
  • efekty kształcenia na rynku pracy.

Zasady i procedury ewaluacji jakości kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia regulują:

Sprawozdanie Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia:

Raport samooceny:

Raport samooceny kierunku Budownictwo 2019
Raport samooceny kierunku Finanse i Rachunkowość 2020
Raport samooceny kierunku Ekonomia  2020
Archiwum sprawozdań

Oceny i akredytacje

Za stosowanie wysokich standardów kontroli jakości prac dyplomowych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia otrzymała także prestiżowy Certyfikat „Uczelnia walcząca z plagiatami”.

Wyróżnienie jest dodatkowym potwierdzeniem wysokich standardów kontroli jakości prac.