Podyplomowe

czas

Podnoszenie bądź uzupełnianie kwalifikacji zawodowych to niezbędny element udanej kariery zawodowej. Wiedzę zdobywać należy przez całe życie, bo kto się nie rozwija, ten się cofa. Sposobem na pogłębienie lub sprofilowanie posiadanej wiedzy są studia podyplomowe. Ich odbiorcami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub innych równorzędnych).

Collegium Mazovia oferuje studia podyplomowe w zakresie:

2020_09_20_rachunkowość_komputerowa1_1_nazwa

 

2020_09_20_lean_menagement_nazwa

 

2020_09_20_kadry_i_place_1_napis

 

2020_09_20_grzyby_jadalne_1_1_paseknapis

 

2021_06_01_pasek_MBA_podyplomowe_online

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych
  • jedną fotografie o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej
Opłata rekrutacyjna w wysokości 80 zł, jest opłatą jednorazową związaną z kosztami postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi.


 

2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_ckp

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcachpokój A1-025

Dyrektor CKP mgr Monika Orzełowska

email: morzelowska@mazovia.edu.pl

tel.: 500 114 100

Referent CKP mgr Anna Radzikowska

mail:  aradzikowska@mazovia.edu.pl

tel.: 25 6333032 wew. 43

Dziekanat CKP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

oraz soboty i niedziele zjazdowe w godzinach 9.00-16.00.