Podyplomowe

czas

Podnoszenie bądź uzupełnianie kwalifikacji zawodowych to niezbędny element udanej kariery zawodowej. Wiedzę zdobywać należy przez całe życie, bo kto się nie rozwija, ten się cofa. Sposobem na pogłębienie lub sprofilowanie posiadanej wiedzy są studia podyplomowe. Ich odbiorcami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub innych równorzędnych).

Collegium Mazovia oferuje studia podyplomowe w zakresie:

2020_09_20_rachunkowość_komputerowa1_1_nazwa

 

2020_09_20_lean_menagement_nazwa

 

2020_09_20_kadry_i_place_1_napis

 

2020_09_20_grzyby_jadalne_1_1_paseknapis