Podyplomowe

czas

Podnoszenie bądź uzupełnianie kwalifikacji zawodowych to niezbędny element udanej kariery zawodowej. Wiedzę zdobywać należy przez całe życie, bo kto się nie rozwija, ten się cofa. Sposobem na pogłębienie lub sprofilowanie posiadanej wiedzy są studia podyplomowe. Ich odbiorcami mogą być absolwenci studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich lub innych równorzędnych).

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia oferuje studia podyplomowe w zakresie:

2020_09_20_rachunkowość_komputerowa1_1_nazwa

 

2020_09_20_lean_menagement_nazwa

 

2020_09_20_kadry_i_place_1_napis

 

2020_09_20_grzyby_jadalne_1_1_paseknapis

 

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych
  • jedną fotografie o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł, jest opłatą jednorazową związaną z kosztami postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi.


 

2021_03_10_specjalizacje_nowa_odslona_www_ckp

Akademia Nauk Stosowanych Mazoviapokój A1-025

Starszy referent CKP mgr Anna Radzikowska

mail:  aradzikowska@mazovia.edu.pl

tel.: 25 6333032 wew. 63

Dziekanat CKP pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00