Magisterskie

Studia magisterskie (II stopnia) są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra. Akademia Nauk Stosowanych Mazovia oferuje studia magisterskie na kierunkach:

Więcej informacji o kierunku zobaczysz klikając w obrazek poniżej:

2023_03_01_medyczne_pielgniarstwo_2_stopien

2023_03_01_ekonomiczne_ekonomia
2023_07_12_starter_ekonomiczne_II_stpien