Regulacje prawne

Statut Akademii Mazovia – nadany przez założyciela – jest dokumentem regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Uczelni.

Regulamin studiów to dokument, z którym każdy z Państwa powinien się zapoznać. Opisuje on zasady studiowania w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Regulamin studiów podyplomowych (określony uchwałą nr 25/2023 Senatu Akademii Nauk Stosowanych Mazovia z dnia 27 kwietnia 2023 rokuto dokument, z którym każdy z Państwa powinien się zapoznać. Opisuje on zasady studiowania w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.