Regulacje prawne

Statut Akademii Mazovia – nadany przez założyciela – jest dokumentem regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Uczelni.

Regulamin studiów to dokument, z którym każdy z Państwa powinien się zapoznać.  Opisuje on zasady studiowania w Akademii Nauk Stosowanych Mazovia